VANAF 2O18 IN TILBURG, 12 t/m 21 oktober

ANBI


Publicatieverplichting Stichting Briantelli

Naam van de stichting
Stichting Briantelli

KvK-nummer
17180614

RSIN
814861167

Postadres
Willem II straat 49
5038 BD
Tilburg

Doelstelling 

  1. De stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan kunst en cultuur, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.
     
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door adviserend en producerend bezig te zijn en wel als volgt:
  • Het presenteren van culturele programma’s die Nederland in staat stellen kennis te maken met belangwekkende hedendaagse culturele uitingen, in het bijzonder op het vlak van het (nieuwe) circus. 
  • Het regelmatig organiseren van een publieksfestival met hedendaagse circusvoorstellingen.
  • Het stimuleren van talentontwikkeling op het gebied van circus en het stimuleren van een nederlands productieklimaat in deze podiumdiscipline.
  • Het onder de internationale aandacht brengen van deze ontwikkelingen.

Bestuur
Marc A.F. Eysink Smeets directeur/bestuurder

Raad van Toezicht
Jacques van Veen, Amsterdam (voorzitter)
Edward Hendrickx, ‘s-Hertogenbosch 
Philine Krans, ‘s-Hertogenbosch 
Luc Broos, Boxtel
Evelien Kers, Loenen aan de Vecht
Rien van der Vleuten, Best

Inhoudelijke verantwoording
Download onderaan deze pagina het laatste festivalverslag of bekijk de festivalhistorie

Financiële verantwoording
Hieronder zijn de jaarrekening 2016 en andere verantwoordingen te downloaden